Nho Hotel – Rạch Giá – Đường Số 11

Thông tin liên hệ

Địa chỉ A2 căn 12, Đường Số 11, Kiên Giang 92000, Việt Nam
Số điện thoại 0839 950 099
Trang web
Tọa độ 100.107.021, 1.050.745.745

 


Địa chỉ Nho Hotel - Rạch Giá ở đâu?

A2 căn 12, Đường Số 11, Kiên Giang 92000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nho Hotel - Rạch Giá như thế nào?

Giờ làm việc của Nho Hotel – Rạch Giá là:

Nho Hotel - Rạch Giá có website không?

Địa chỉ trang web của Nho Hotel – Rạch Giá là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Son Tinh Hotel - Sơn Trạch