Ninh Binh Family Hotel – Tân Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7X86+4RQ, Thành Công, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3882 883
Trang web http://ninhbinhfamilyhotel.com/
Tọa độ 20.265.348, 10.596.212.419.999.900

 


Địa chỉ Ninh Binh Family Hotel ở đâu?

7X86+4RQ, Thành Công, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Ninh Binh Family Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Ninh Binh Family Hotel là:

Ninh Binh Family Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Ninh Binh Family Hotel là: http://ninhbinhfamilyhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Quốc Tế Bắc Ninh - International Hotel - Võ Cường