Nomad Homestay – Mỹ Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 62 Yên Ninh, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 59000, Việt Nam
Số điện thoại 093 300 25 51
Trang web https://bit.ly/3o7qxLx
Tọa độ 115.619.704, 1.090.212.926

 


Địa chỉ Nomad Homestay ở đâu?

62 Yên Ninh, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 59000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nomad Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Nomad Homestay là:

Nomad Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Nomad Homestay là: https://bit.ly/3o7qxLx

Hình ảnh

Xem thêm:  Homestay Tí Nị - Phường 4