NPP Sữa Thu Huệ – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 93 Tổ 28, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 1668 972468
Trang web
Tọa độ 213.857, 1.030.238

 


Địa chỉ NPP Sữa Thu Huệ ở đâu?

93 Tổ 28, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

Giờ làm việc của NPP Sữa Thu Huệ như thế nào?

Giờ làm việc của NPP Sữa Thu Huệ là:

NPP Sữa Thu Huệ có website không?

Địa chỉ trang web của NPP Sữa Thu Huệ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đại Thuỷ - Chi Nhánh Quảng Bình - Thanh Trạch