Nụ Tam Thất Bao Tử Hải Phòng – Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 101 Nguyễn Công Hòa, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 841 699
Trang web
Tọa độ 20.846.683.199.999.900, 10.666.095.709.999.900

 


Địa chỉ Nụ Tam Thất Bao Tử Hải Phòng ở đâu?

101 Nguyễn Công Hòa, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nụ Tam Thất Bao Tử Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Nụ Tam Thất Bao Tử Hải Phòng là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nụ Tam Thất Bao Tử Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Nụ Tam Thất Bao Tử Hải Phòng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Của Hàng Gia Dụng Nhi Thơ(chợ Trà Lồng). - Long Mỹ