Nước Ion Kiềm Fujiwa tại Phú Yên – Bình Kiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 539 ĐL Hùng Vương, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên 620090, Việt Nam
Số điện thoại 090 655 84 98
Trang web http://fujiwaphuyen.com/
Tọa độ 13.115.422.299.999.900, 10.929.762.249.999.900

 


Địa chỉ Nước Ion Kiềm Fujiwa tại Phú Yên ở đâu?

539 ĐL Hùng Vương, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên 620090, Việt Nam

Giờ làm việc của Nước Ion Kiềm Fujiwa tại Phú Yên như thế nào?

Giờ làm việc của Nước Ion Kiềm Fujiwa tại Phú Yên là: Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-11:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Nước Ion Kiềm Fujiwa tại Phú Yên có website không?

Địa chỉ trang web của Nước Ion Kiềm Fujiwa tại Phú Yên là: http://fujiwaphuyen.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa 8678 - Phường 2