Nước Uống Tinh Khiết – Xóm Kẻ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 63JR+28W, Xóm Kẻ, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 431 30 71
Trang web
Tọa độ 212.301.091, 10.609.081.809.999.900

 


Địa chỉ Nước Uống Tinh Khiết ở đâu?

63JR+28W, Xóm Kẻ, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nước Uống Tinh Khiết như thế nào?

Giờ làm việc của Nước Uống Tinh Khiết là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nước Uống Tinh Khiết có website không?

Địa chỉ trang web của Nước Uống Tinh Khiết là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty CP Chăn nuôi Tiền Giang - Phường 6