Ô Panini – Bắc Mỹ An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 83 Đ. Ng. Thì Sĩ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 566 85 04
Trang web
Tọa độ 160.477.596, 1.082.452.155

 


Địa chỉ Ô Panini ở đâu?

83 Đ. Ng. Thì Sĩ, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ô Panini như thế nào?

Giờ làm việc của Ô Panini là: Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00], Thứ Sáu:[17:00-23:00], Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Ô Panini có website không?

Địa chỉ trang web của Ô Panini là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Khoái Tép - Cô Tâm - P. Lam Sơn