Ốc Bay – SHip ốc đêm Hà Nội – Thịnh Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 87 Ngách 2 P. Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 097 342 39 22
Trang web https://www.facebook.com/%E1%BB%90c-Bay-Ship-%E1%BB%90c-%C4%90%C3%AAm-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-103350341361480
Tọa độ 210.109.106, 1.058.175.222

 


Địa chỉ Ốc Bay - SHip ốc đêm Hà Nội ở đâu?

87 Ngách 2 P. Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc Bay - SHip ốc đêm Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Ốc Bay – SHip ốc đêm Hà Nội là: Thứ Ba:[10:00-03:00], Thứ Tư:[10:00-03:00], Thứ Năm:[10:00-03:00], Thứ Sáu:[10:00-03:00], Thứ Bảy:[10:00-03:00], Chủ Nhật:[10:00-03:00], Thứ Hai:[10:00-03:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lotteria CT LOTTEMART - Xuân Khánh