OCCOP Nghệ an – Hưng Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 68 Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 097 202 01 92
Trang web https://www.facebook.com/ocopvinh/
Tọa độ 186.746.452, 1.056.787.119

 


Địa chỉ OCCOP Nghệ an ở đâu?

68 Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của OCCOP Nghệ an như thế nào?

Giờ làm việc của OCCOP Nghệ an là:

OCCOP Nghệ an có website không?

Địa chỉ trang web của OCCOP Nghệ an là: https://www.facebook.com/ocopvinh/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - Phường 6