OPPA – RAU MÁ PHA TAM KỲ , Trà sữa – Ăn vặt – Phường An Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 344 Hùng Vương, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 51000, Việt Nam
Số điện thoại 090 223 20 93
Trang web
Tọa độ 15.559.489, 10.848.805.499.999.900

 


Địa chỉ OPPA - RAU MÁ PHA TAM KỲ , Trà sữa - Ăn vặt ở đâu?

344 Hùng Vương, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam 51000, Việt Nam

Giờ làm việc của OPPA - RAU MÁ PHA TAM KỲ , Trà sữa - Ăn vặt như thế nào?

Giờ làm việc của OPPA – RAU MÁ PHA TAM KỲ , Trà sữa – Ăn vặt là: Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30]

OPPA - RAU MÁ PHA TAM KỲ , Trà sữa - Ăn vặt có website không?

Địa chỉ trang web của OPPA – RAU MÁ PHA TAM KỲ , Trà sữa – Ăn vặt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Vặt Cô Năm - Nghĩa Lộ