OYO 229 Golden A Hotel – Phú M

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 444 Tân Phú, Phú M, Qun 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 413 67 69
Trang web https://www.oyorooms.com/vn/hotels-in-Ho-Chi-Minh/?utm_source=Google_gmb_so_VN&utm_medium=Organic&utm_campaign=VTM_HCM057&locale=vi
Tọa độ 107.195.939, 10.673.297.339.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Tokyo 3 - Trường Thi