OYO 753 Bright Moon Hotel – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 120/10B Trần Phú, Street, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 269 60 59
Trang web https://www.oyorooms.com/h/105321/?utm_source=GMB_VN&utm_medium=Organic&utm_campaign=VTM_CTA007&latitude=10.047490814&longitude=105.783056952&locale=vi
Tọa độ 100.480.299, 1.057.845.447

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Đức Anh - Phường 2