PADDY HOME – Đoàn Xá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ village, Đoàn Xá, tx. Đông Triều, Quảng Ninh 200000, Việt Nam
Số điện thoại 096 589 86 98
Trang web http://www.paddyhome.com/
Tọa độ 210.722.022, 1.065.084.409

 


Địa chỉ PADDY HOME ở đâu?

village, Đoàn Xá, tx. Đông Triều, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Giờ làm việc của PADDY HOME như thế nào?

Giờ làm việc của PADDY HOME là:

PADDY HOME có website không?

Địa chỉ trang web của PADDY HOME là: http://www.paddyhome.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bungalow Lâm phượng Các Hill - Phường 11