Paiza Residences – Quận 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 2 Đường số 20 My Gia 1 Khu Do Thi Moi Phu My Hung P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 439 18 79
Trang web
Tọa độ 107.203.802, 1.067.325.097

 


Địa chỉ Paiza Residences ở đâu?

Số 2 Đường số 20 My Gia 1 Khu Do Thi Moi Phu My Hung P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Paiza Residences như thế nào?

Giờ làm việc của Paiza Residences là:

Paiza Residences có website không?

Địa chỉ trang web của Paiza Residences là:

Hình ảnh

Xem thêm:  KHÁCH SẠN HOA ANH ĐÀO - Quyết Thắng