Paris Deli Danang Beach Hotel – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 236 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3896 666
Trang web http://parisdelihotel.com/
Tọa độ 160.663.054, 10.824.497.579.999.900

 


Địa chỉ Paris Deli Danang Beach Hotel ở đâu?

236 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Paris Deli Danang Beach Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Paris Deli Danang Beach Hotel là:

Paris Deli Danang Beach Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Paris Deli Danang Beach Hotel là: http://parisdelihotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Huỳnh Lạc Cần Thơ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa