Pearl River Hotel – Anh Dũng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Km8 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3880 888
Trang web http://www.pearlriverhotel.vn/
Tọa độ 20.816.891.299.999.900, 10.669.788.059.999.900

 


Địa chỉ Pearl River Hotel ở đâu?

Km8 Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Pearl River Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Pearl River Hotel là:

Pearl River Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Pearl River Hotel là: http://www.pearlriverhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Châu Sơn Hotel - Tân Thành