Phân Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Tại Tp.Hcm – Đa Kao

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QPV2+463, 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 9678
Trang web
Tọa độ 10.792.037.899.999.900, 1.066.999.632

 


Địa chỉ Phân Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Tại Tp.Hcm ở đâu?

QPV2+463, 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phân Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Tại Tp.Hcm như thế nào?

Giờ làm việc của Phân Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Tại Tp.Hcm là:

Phân Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Tại Tp.Hcm có website không?

Địa chỉ trang web của Phân Viện Công Nghiệp Thực Phẩm Tại Tp.Hcm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nội Thất Đức Dương - Trung Văn