Phat Thinh Hotel – Phú Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PP8J+F95, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5417 0682
Trang web
Tọa độ 10.716.130.699.999.900, 10.673.097.879.999.900

 


Địa chỉ Phat Thinh Hotel ở đâu?

PP8J+F95, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phat Thinh Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Phat Thinh Hotel là:

Phat Thinh Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Phat Thinh Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Homestay Nhà Cọ - Đại Homestay - Yên Bình