PHD Book & Coffee – Bình Kiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 477R+4X6, An Dương Vương, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 902 17 17
Trang web https://www.facebook.com/PHDcoffeeshop/
Tọa độ 131.127.942, 10.929.239.849.999.900

 


Địa chỉ PHD Book & Coffee ở đâu?

477R+4X6, An Dương Vương, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của PHD Book & Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của PHD Book & Coffee là: Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30]

PHD Book & Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của PHD Book & Coffee là: https://www.facebook.com/PHDcoffeeshop/

Hình ảnh

Xem thêm:  TocoToco - P. Đề Thám