Phin Coffee – Phú Chánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3M3P+W9C, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 660 89 00
Trang web
Tọa độ 110.548.097, 1.066.858.955

 


Địa chỉ Phin Coffee ở đâu?

3M3P+W9C, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phin Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Phin Coffee là: Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Phin Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Phin Coffee là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ben ken cà phê Hội An - Sơn Phong