Phở Hiếu – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 103 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66100, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3830 580
Trang web https://www.facebook.com/Ph%E1%BB%9F-Hi%E1%BA%BFu-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-107194344277481/
Tọa độ 11.949.549.699.999.900, 10.843.735.439.999.900

 


Địa chỉ Phở Hiếu ở đâu?

103 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 66100, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Hiếu như thế nào?

Giờ làm việc của Phở Hiếu là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa Zalo - Phường 6