Phở ngon 18 – Hải Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 58X4+94G, QL21A, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 098 147 77 89
Trang web
Tọa độ 20.198.449.999.999.900, 10.630.531.889.999.900

 


Địa chỉ Phở ngon 18 ở đâu?

58X4+94G, QL21A, Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở ngon 18 như thế nào?

Giờ làm việc của Phở ngon 18 là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[04:15-23:30]

Phở ngon 18 có website không?

Địa chỉ trang web của Phở ngon 18 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Minh Râu - Sài Sơn