Phở Trâu Tươi – TT. Cao Thượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 94QF+V73, TT. Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 515 86 45
Trang web
Tọa độ 213.896.449, 1.061.231.665

 


Địa chỉ Phở Trâu Tươi ở đâu?

94QF+V73, TT. Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Phở Trâu Tươi như thế nào?

Giờ làm việc của Phở Trâu Tươi là:

Phở Trâu Tươi có website không?

Địa chỉ trang web của Phở Trâu Tươi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn - Karaoke Anh Vũ - Ngã Bảy