PHỐ XANH APARTMENT & HOTEL – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 45 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 04800, Việt Nam
Số điện thoại 0898 888 289
Trang web http://phoxanh.vn/
Tọa độ 208.479.384, 1.067.129.245

 


Địa chỉ PHỐ XANH APARTMENT & HOTEL ở đâu?

45 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 04800, Việt Nam

Giờ làm việc của PHỐ XANH APARTMENT & HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của PHỐ XANH APARTMENT & HOTEL là:

PHỐ XANH APARTMENT & HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của PHỐ XANH APARTMENT & HOTEL là: http://phoxanh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn - Suối Hoa