Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội – Nam Đồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 380 P. Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 116000, Việt Nam
Số điện thoại 0395 456 294
Trang web http://phongkhamdakhoahn.org/
Tọa độ 21.014.706.699.999.900, 10.583.393.559.999.900

 


Địa chỉ Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội ở đâu?

380 P. Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 116000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh 380 Xã Đàn Hà Nội là: http://phongkhamdakhoahn.org/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm tiêm chủng vắc xin Hải Phòng - Vĩnh Niệm