Phòng khám Đa khoa Sài Gòn – Bảo Lộc – P. Blao

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 30A Trần Quốc Toản, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3922 999
Trang web http://www.ysaigon.com/
Tọa độ 115.417.103, 10.780.853.719.999.900

 


Địa chỉ Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Bảo Lộc ở đâu?

30A Trần Quốc Toản, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Bảo Lộc như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng khám Đa khoa Sài Gòn – Bảo Lộc là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Bảo Lộc có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng khám Đa khoa Sài Gòn – Bảo Lộc là: http://www.ysaigon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Thú Y Ngọc Thảo - An Nghiệp