Phong Lan 2 Hotel – P. Tô Hiệu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8WJ5+HR9, Tô Hiệu, Thị xã Sơn La, P. Tô Hiệu, Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0212 3855 555
Trang web
Tọa độ 213.314.032, 10.390.960.349.999.900

 


Địa chỉ Phong Lan 2 Hotel ở đâu?

8WJ5+HR9, Tô Hiệu, Thị xã Sơn La, P. Tô Hiệu, Sơn La, Việt Nam

Giờ làm việc của Phong Lan 2 Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Phong Lan 2 Hotel là:

Phong Lan 2 Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Phong Lan 2 Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hải Châu - Phường 7