Phong Nha Lake House Resort – Phong Nha

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khuong Ha hamlet, Hung Trach, Bo Trach, Phong Nha, Quang Binh, Phong Nha, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3675 999
Trang web http://www.phongnhalakehouse.com/
Tọa độ 176.177.139, 1.063.760.757

 


Địa chỉ Phong Nha Lake House Resort ở đâu?

Khuong Ha hamlet, Hung Trach, Bo Trach, Phong Nha, Quang Binh, Phong Nha, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Phong Nha Lake House Resort như thế nào?

Giờ làm việc của Phong Nha Lake House Resort là:

Phong Nha Lake House Resort có website không?

Địa chỉ trang web của Phong Nha Lake House Resort là: http://www.phongnhalakehouse.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Golden Hotel - Thanh Lương