Phòng Tiêm Chủng Potec 64 Hậu Giang – Lái Hiêu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 226 ĐT927, Lái Hiêu, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3962 555
Trang web
Tọa độ 98.047.839, 1.058.081.301

 


Địa chỉ Phòng Tiêm Chủng Potec 64 Hậu Giang ở đâu?

226 ĐT927, Lái Hiêu, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Tiêm Chủng Potec 64 Hậu Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng Tiêm Chủng Potec 64 Hậu Giang là: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Phòng Tiêm Chủng Potec 64 Hậu Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Tiêm Chủng Potec 64 Hậu Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  THẨM MỸ VIỆN LAVENDER - Unnamed Road