Phòng Y Tế Huyện Xuyên Mộc – TT. Phước Bửu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 336 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3772 325
Trang web
Tọa độ 105.390.365, 1.074.120.801

 


Địa chỉ Phòng Y Tế Huyện Xuyên Mộc ở đâu?

336 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Y Tế Huyện Xuyên Mộc như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng Y Tế Huyện Xuyên Mộc là:

Phòng Y Tế Huyện Xuyên Mộc có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Y Tế Huyện Xuyên Mộc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế Gò Dầu - Gò Dầu