Phòng Y Tế Thị Xã Bạc Liêu – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Hai Bà Trưng, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3822 204
Trang web
Tọa độ 92.860.882, 1.057.242.534

 


Địa chỉ Phòng Y Tế Thị Xã Bạc Liêu ở đâu?

5 Hai Bà Trưng, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Y Tế Thị Xã Bạc Liêu như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng Y Tế Thị Xã Bạc Liêu là:

Phòng Y Tế Thị Xã Bạc Liêu có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Y Tế Thị Xã Bạc Liêu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Trần Đề - Trung Bình