Phúc Tea – Thị trấn Cái Tắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 QL61, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 1900 9215
Trang web https://phuctea.com.vn/
Tọa độ 9.924.525.599.999.990, 1.057.246.382

 


Địa chỉ Phúc Tea ở đâu?

15 QL61, Thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Phúc Tea như thế nào?

Giờ làm việc của Phúc Tea là: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Phúc Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Phúc Tea là: https://phuctea.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Crystal Coffe - Phú Xuyên