Phung Hung Boutique Hotel – An Thới

Thông tin liên hệ

Địa chỉ St., Zone 3, 62 Đ. Nguyễn Văn Cừ, An Thới, Tp. Phú Quốc, Kiên Giang 922280, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3991 929
Trang web http://www.phunghunghotel.vn/
Tọa độ 10.018.238.199.999.900, 10.401.499.109.999.900

 


Địa chỉ Phung Hung Boutique Hotel ở đâu?

St., Zone 3, 62 Đ. Nguyễn Văn Cừ, An Thới, Tp. Phú Quốc, Kiên Giang 922280, Việt Nam

Giờ làm việc của Phung Hung Boutique Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Phung Hung Boutique Hotel là:

Phung Hung Boutique Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Phung Hung Boutique Hotel là: http://www.phunghunghotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Dê Núi Anh Loan - TT. Hương Canh