Phương Dung – Trái cây và thực phẩm – Phường Him Lam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 561 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam
Số điện thoại 098 860 19 99
Trang web https://m.facebook.com/phuongdung208
Tọa độ 21.398.006, 103.021.796

 


Địa chỉ Phương Dung - Trái cây và thực phẩm ở đâu?

561 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phương Dung - Trái cây và thực phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Phương Dung – Trái cây và thực phẩm là: Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Phương Dung - Trái cây và thực phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Phương Dung – Trái cây và thực phẩm là: https://m.facebook.com/phuongdung208

Hình ảnh

Xem thêm:  Tạp Hóa Phúc Tươi - Phi Liêng