Phương Thảo Quán – Bình Nguyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 140 Huỳnh Thúc Kháng, Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 355 40 64
Trang web
Tọa độ 15.721.601.099.999.900, 1.083.636.346

 


Địa chỉ Phương Thảo Quán ở đâu?

140 Huỳnh Thúc Kháng, Bình Nguyên, Thăng Bình, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Phương Thảo Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Phương Thảo Quán là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Phương Thảo Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Phương Thảo Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Niêu Hương Miền Tây - Đắk R'Lấp