Poseidon Hotel – Hùng Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XX6V+7V3, 6, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 499 44 93
Trang web
Tọa độ 209.606.322, 1.069.946.825

 


Địa chỉ Poseidon Hotel ở đâu?

XX6V+7V3, 6, Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Poseidon Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Poseidon Hotel là:

Poseidon Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Poseidon Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Xuân Thành - Thanh Hoá