Praha hotel & Coffee – Vũ Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Đ. Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3872 188
Trang web
Tọa độ 21.183.982.399.999.900, 1.060.816.679

 


Địa chỉ Praha hotel & Coffee ở đâu?

36 Đ. Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Praha hotel & Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Praha hotel & Coffee là:

Praha hotel & Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Praha hotel & Coffee là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiên Ân Palace - Tam Hoà