PRIMA Coffee Quế Võ – TT. Phố Mới

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 542X+FRQ, đường 42, TT. Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 122 55 85
Trang web
Tọa độ 211.512.042, 10.614.960.459.999.900

 


Địa chỉ PRIMA Coffee Quế Võ ở đâu?

542X+FRQ, đường 42, TT. Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của PRIMA Coffee Quế Võ như thế nào?

Giờ làm việc của PRIMA Coffee Quế Võ là: Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30]

PRIMA Coffee Quế Võ có website không?

Địa chỉ trang web của PRIMA Coffee Quế Võ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CAV COFFEE TUY HÒA - L1-04