PRINCE COFFEE – Thượng Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ BH 04-05 Manhatan 11 , Vinhomes, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0869 568 296
Trang web https://www.facebook.com/princecoffee.hp/
Tọa độ 208.641.181, 1.066.626.287

 


Địa chỉ PRINCE COFFEE ở đâu?

BH 04-05 Manhatan 11 , Vinhomes, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của PRINCE COFFEE như thế nào?

Giờ làm việc của PRINCE COFFEE là: Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30]

PRINCE COFFEE có website không?

Địa chỉ trang web của PRINCE COFFEE là: https://www.facebook.com/princecoffee.hp/

Hình ảnh

Xem thêm:  Water God Coffee & Tea - Phú Thuỷ