Pullman Hanoi Hotel – Str

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Str Entrance, 40 Cat Linh, 61 P. Giảng Võ, Str, Hà Nội, 010000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3733 0688
Trang web https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=7579&merchantid=seo-maps-VN-7579&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNjI3NTUtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
Tọa độ 210.295.476, 1.058.285.409

 


Hình ảnh

Xem thêm:  KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN - Cái Khế