Quán Ăn 68 – Bình Dương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14/1 Bình Quới A, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 481 60 79
Trang web
Tọa độ 109.865.379, 10.671.128.929.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn 68 ở đâu?

14/1 Bình Quới A, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn 68 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn 68 là: Thứ Ba:[06:00-19:00], Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00]

Quán Ăn 68 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn 68 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NGON - ĂN VẶT ĐƯỜNG PHỐ - Phường 3