Quán Ăn Anh Minh – Tân Biên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 436 QL1A, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3881 771
Trang web
Tọa độ 109.631.077, 10.688.293.399.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn Anh Minh ở đâu?

436 QL1A, Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Anh Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Anh Minh là: Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00], Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Quán Ăn Anh Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Anh Minh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SEOUL BBQ (Tiệm ăn Hàn Quốc) - Phường 1