Quán Ăn Bình Dân SUSHI – Phú Hài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W4RR+7HJ, Phú Hài, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0369 335 825
Trang web
Tọa độ 109.407.219, 1.081.414.006

 


Địa chỉ Quán Ăn Bình Dân SUSHI ở đâu?

W4RR+7HJ, Phú Hài, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Bình Dân SUSHI như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Bình Dân SUSHI là: Thứ Hai:[00:00-14:00], Thứ Ba:[00:00-14:00], Thứ Tư:[00:00-14:00], Thứ Năm:[00:00-14:00], Thứ Sáu:[00:00-14:00], Thứ Bảy:[00:00-14:00], Chủ Nhật:[00:00-14:00]

Quán Ăn Bình Dân SUSHI có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Bình Dân SUSHI là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà tươi Mạnh Hoạch - Lộc Hoà