Quán Ăn Hàn Quốc Ông Lei Phan Trung – Tân Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 140 Đ. Phan Trung, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 269 97 09
Trang web https://www.facebook.com/ongleifood
Tọa độ 109.609.779, 1.068.502.465

 


Địa chỉ Quán Ăn Hàn Quốc Ông Lei Phan Trung ở đâu?

140 Đ. Phan Trung, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Hàn Quốc Ông Lei Phan Trung như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Hàn Quốc Ông Lei Phan Trung là: Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Quán Ăn Hàn Quốc Ông Lei Phan Trung có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Hàn Quốc Ông Lei Phan Trung là: https://www.facebook.com/ongleifood

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Tuấn Dê - Vị Xuyên