Quán ăn Nhà Cổ – Thành phố Phan Thiết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0347 323 878
Trang web
Tọa độ 109.280.235, 1.080.977.394

 


Địa chỉ Quán ăn Nhà Cổ ở đâu?

Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Nhà Cổ như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Nhà Cổ là: Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Quán ăn Nhà Cổ có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn Nhà Cổ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BEER 17 - P. Quan Trung