Quán Ăn Sơn Nhàn nhận ship đồ ăn – Dĩnh Kế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 177 Giáp Hải, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0369 497 334
Trang web
Tọa độ 212.869.881, 10.621.789.009.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn Sơn Nhàn nhận ship đồ ăn ở đâu?

177 Giáp Hải, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Sơn Nhàn nhận ship đồ ăn như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Sơn Nhàn nhận ship đồ ăn là: Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00]

Quán Ăn Sơn Nhàn nhận ship đồ ăn có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Sơn Nhàn nhận ship đồ ăn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Diamond Palace - Lê Hồng Phong