Tám Râu – Nướng Không Khói – Nam Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Xóm 13 Xuân Kiên Xuân Trường Nam Đinh, Nam Định, 420000, Việt Nam
Số điện thoại 0396 879 523
Trang web https://studio.youtube.com/channel/UCmOH5r1lOC2rQMFXAnIcxGw
Tọa độ 20.270.435.199.999.900, 1.063.302.221

 


Địa chỉ Tám Râu - Nướng Không Khói ở đâu?

Xóm 13 Xuân Kiên Xuân Trường Nam Đinh, Nam Định, 420000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tám Râu - Nướng Không Khói như thế nào?

Giờ làm việc của Tám Râu – Nướng Không Khói là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hải Sản Hè Phố - Phường 7