Quán ăn Thìa Gỗ Đà Nẵng – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 37 Ba Đình, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 551300, Việt Nam
Số điện thoại 090 332 79 00
Trang web http://thiagorestaurantdanang.com/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 160.760.289, 10.821.851.099.999.900

 


Địa chỉ Quán ăn Thìa Gỗ Đà Nẵng ở đâu?

37 Ba Đình, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 551300, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Thìa Gỗ Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Thìa Gỗ Đà Nẵng là: Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  MỘT NẮNG Seafood Restaurant - Seaside - Phường Hàm Tiến