Quán Ăn Tôm Hùm Châu Đốc – Châu Phú B

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44 Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang 94000, Việt Nam
Số điện thoại 093 954 54 72
Trang web
Tọa độ 10.707.124.799.999.900, 10.511.840.339.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn Tôm Hùm Châu Đốc ở đâu?

44 Trưng Nữ Vương, Châu Phú B, Châu Đốc, An Giang 94000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Tôm Hùm Châu Đốc như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Tôm Hùm Châu Đốc là: Thứ Ba:[15:00-23:00], Thứ Tư:[15:00-23:00], Thứ Năm:[15:00-23:00], Thứ Sáu:[15:00-23:00], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[15:00-23:00]

Quán Ăn Tôm Hùm Châu Đốc có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Tôm Hùm Châu Đốc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoàng Thao Sea View - Hải sản Quy Nhơn - thôn Lý Hưng